Call us  Vedno dosegljivi na tel. št.:
041 752 055

Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka

Navodila Urnik

DODAJANJE TERMINA
V meniji kliknemo na monost Urnik. Termin dodamo z izbiro datuma na koledarju in s desnim klikom na miški izberemo Akcijo Dodaj. Odpre se okno za vnos termina v katerega vnesemo izbrani datum termina. V polje za opombe lahko vnesemo poljubne opombe. V polje paciant izberemo pacienta tako da začnemo z vnosom imena pacienta. Ob vnosu se nam odpre oknu pacientov, kateri pacienti ustrezajo vnešenim imenom. V primeru, da pacienta še ni v bazi, kliknemo v oknu za iskanje pacientov na gumb Akcija -> Dodaj. Odpre se okno za dodajanje pacianta v katerega vnesemo podatke.

Nadaljujemo s izbiro storitve (poseg) ali storitve izvedbe (predifinirani posegi).

Vsak termin je možno izbrisati z klikom na termin in z desno miškino tipko izberemo akciji Briši.

PREMIKANJE  IN PODALJŠEVANJE TERMINA
Termin je možno enostavno premikati in raztegovati. Premik termina deluje po principu povleci in spusti (drag & drop). Za raztegovanje ali podaljševanje s kazalcem miške kliknemo na termin, na zgornjem in spodnjem robu termina se pojavita kvadratka za raztegovanje. S kurzorjem se postavimo na kvadratek, pojavi se oznaka, ki kaže možne smeri raztegovanja, kliknemo na oznako in držimo levi gumb miške ter hkrati potegnemo termin v željeno smer. Ko zopet spustimo gumb nas program prosi za potrditev spremembe.

Možen je tudi premik termina na nov datum. To dosežemo s pritiskom na gumb “Premakni”, ki se v meniji miške. Po kliku na gumb v malem koledarju izberemo željeni datum in ga potrdimo z gumbom “Premakni” in termin je premaknjen.