Call us  Vedno dosegljivi na telefonski številki 040 204 665 in 0590 90 940

Navodila Urnik

DODAJANJE TERMINA
Izberemo zavihek Urnik. Na desni strani v polje Ime vpišemo ime in priimek pacienta. V primeru, da je pacient že v šifrantu pacientov, se nam v desnem kvadratku poleg polja z imenom pojavi število zadetkov. S klikom na kvadratek se nam odpre okno s pacienti katerih ime ali priimek ustreza vnešenemu. S klikom na željenega pacienta se podatki le tega prenesejo v ostala polja – pacient je izbran. V polje za opombe lahko vnesemo poljubne opombe.
V primeru, da pacienta še ni v bazi, vpišemo njegovo ime in priimek in ostale podatke (ni obvezno).
Nadaljujemo z izbiro vrste storitve v katero sodi storitev (poseg), izberemo s klikom na gumb z imenom. Enako izberemo storitev oziroma poseg.
Za vnos termina z miško kliknemo na željen termin v koledarju na levi. Termin se obarva modro. Za dokončanje oziroma potrditev vnosa termina, kliknemo na gumb “+ Dodaj termin”. Vkolikor še nimamo izbranega terapevta nas na izbiro opozori program.

Dodajanje termina

Dodajanje termina

Vsak termin je možno izbrisati s klikom na gumb “Briši termin”.

Hkrati z dodajanjem termina lahko pacienta shranimo tudi v šifrant pacientov (velja za tiste, ki jih še ni v šifrantu in jih vpisujemo prvič). Z desnim klikom na termin takega pacienta se nam odpre meni v katrem izberemo možnost “Odpri kartoteko”.

 

PREMIKANJE  IN PODALJŠEVANJE TERMINA
Termin je možno enostavno premikati in raztegovati. Premik termina deluje po principu povleci in spusti (drag & drop). Za raztegovanje ali podaljševanje s kazalcem miške kliknemo na termin, na zgornjem in spodnjem robu termina se pojavita kvadratka za raztegovanje. S kurzorjem se postavimo na kvadratek, pojavi se oznaka, ki kaže možne smeri raztegovanja, kliknemo na oznako in držimo levi gumb miške ter hkrati potegnemo termin v željeno smer.  Ko zopet spustimo gumb nas program prosi za potrditev spremembe.

Možen je tudi premik termina na nov datum. To dosežemo s pritiskom na gumb “Premakni termin”, ki se nahaja desno spodaj. Po kliku na gumb v malem koledarju izberemo željeni datum in ga potrdimo z gumbom “Potrdi” in termin je premaknjen.