Call us  Vedno dosegljivi na telefonski številki 040 204 665 in 0590 90 940

Navodila Računi

DODAJANJE RAČUNA
Za dodajanje računa najprej izberemo zavihek Računi. Nato izberemo terapevta iz seznama Zdravnikov, ki se nahaja pod zavihki z moduli. Ko izberemo zdravnika se dodajanje začne s klikom na gumb “+ Dodaj račun”. Odpre se nam vmesnik za sestavo računa, v katerem najprej vnesemo pacientovo ime in priimek v polje Ime na levi strani. V primeru, da je pacient že v šifrantu pacientov, se nam v desnem kvadratku poleg polja z imenom pojavi število zadetkov. S klikom na kvadratek se nam odpre okno s pacienti katerih ime oziroma priimek ustreza vpisanemu imenu.
Sestavljanje računa nadaljujemo z vnosom/izbiro storitev, ki jih želimo zaračunati. Storitev lahko poiščemo z vnosom imena storitve v polje Iskanje storitve ali pa jo enostavno poiščemo. Pri iskanju najprej izberemo vrsto storitev v katero spada storitev, ki jo želimo zaračunati, nato pa jo enostavno izberemo iz seznama pod vrstami storitev. Postavko za izbrano storitev dodamo s klikom na gumb “+ Dodaj storitev”.

Dodajanje računa

Dodajanje računa

Ko imamo račun sestavljen (postavke s količinami in popusti so vnešene) ga dodamo/potrdimo s klikom na gumb “+ Dodaj račun”, ki se nahaja desno zgoraj poleg gumba za preklic dodajanja. Po kliku na Dodaj račun se zopet vrnemo na vmesnik s seznamom izdanih računom, kjer se naš ravnokar dodan račun nahaja v pregledu vseh izdanih računov.

POPRAVLJANJE RAČUNA
Vsak račun lahko poljubno popravljamo dokler ni plačan oziroma nima izbranega načina plačila. S kurzorjem kliknemo na željen račun in nato kliknemo na gumb “+ Uredi postavke računa” (desno spodaj). Vrnemo se v vmesnik za sestavo računa, kjer lahko zopet dodamo storitve ali pa jih odstranimo (klik na gumb “+ Odstrani postavko”).
Menjavo pacienta ali zdravnika opravimo z enim klikom na gumb za zamenjavo pacienta ali gumb za zamenjavo zdravnika (nahajta se na desni strani).
Popravljanje je mogoče tudi z desnim klikom na račun. Odpre se nam meni, kjer izberemo zadnjo možnost v meniju.

Vnos podatkov in dodajanje računa

Vnos podatkov in dodajanje računa

PLAČILO in POTRJEVANJE RAČUNA
Račun dobi številko, ko izberemo vrsto plačila oziroma račun potrdimo.  Takrat izbrani račun postane veljaven dokument in se onemogoči vsakršno spreminjanje! Za vsak način plačila je na voljo ločen gumb:

  • plačilo z gotovino
  • plačilo delno z gotovino delno s kartico
  • plačilo s kartico
  • plačilo z nakazilom

Način potrditve izberemo glede na način plačila, ki si ga je izbrala stranka. Ko se prepričamo, kako bo stranka plačala račun, začnemo s potrjevanjem. Potrditev izvedemo s klikom na gumb, ki odgovarja načinu plačila, ki si ga je izbrala stranka. Potrebno je biti pazljiv, ker kasnejše popravljanje pomeni težave v poročilih in seštevkih za računovodje in se mu poskušamo izogniti.
Pri plačilu s kartico je možno izbrati tudi vrsto kartice. To je pomembno predvsem pri seštevku za računovodje in pregledu stroškov plačil izvedenih s karticami.

PREGLED IN ISKANJE RAČUNOV
se začne z izbiro obdobja v katerem je bil račun izdan. Obdobje izberemo s klikom na začetni datum v levem koledarčku, ki se nahaj levo zgoraj in končni datum na desnem koledarju. Pod obema koledarjema je prostor s seznamom kjer so razvrščeni vsi računi izdani v tem obdobju. S klikom na gumba Plačan ali Neplačan seznam zožimo na samo plačane ali samo neplačane račune. Tako izbrane račune pa lahko sortitamo po vseh stolpcih s klikom na ime stolpca.

Pregled izdanih računov

Pregled izdanih računov

Dodajanje avansa

Dodajanje avansa

Pregled avansov

Pregled avansov

DODAJANJE AVANSA
Avans dodamo s klikom na menijsko izbiro “Avansi…”, ki se nahaj nad zavihki z moduli (približno na sredini). Po kliku na meni se odpre vmesnik v katerem dodajanje začnemo s klikom na “+ Dodaj avans”. Odpre se nam vmesnik za vnos avansa, v katerem najprej vnesemo pacientovo ime in priimek v polje Pacient Ime na levi strani. Če je pacient že v bazi se nam v desnem kvadratku poleg polja z imenom pojavi število zadetkov. S klikom na kvadratek se nam odpre okno s pacienti katerih ime ali priimek ustreza vpisanemu imenu. Izberemo pacienta. Malo nižje na levi v polje “Znesek:” vnesemo znesek avansa. Ko je pacient izbran in znesek vnešen, nadaljujemo z izbiro načina vplačila avansa, ki ga izberemo v spustnem meniju. S tem je vnos podatkov zaključen, preostane nam le da dodamo/shranimo avans z gumbom “+ Dodaj avans”, ki se nahaja desno zgoraj. Po dodajanju se vrnemo na seznam avansev v katerem se sedaj nahajajo tudi podatki o ravnokar vnešenem avansu.