Call us  Vedno dosegljivi na tel. št.:
041 752 055

Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka

Navodila Računi

DODAJANJE RAČUNA
Za dodajanje računov odpremo šifrant Računi, ki se nahaja v meniju Fakture -> Računi. Račun dodamo z klikom na akcijo Dodaj. Odpre se nam okno za dodajanje računa. Izberemo zdravnika in pacianta. Če pacient že obstaja, ga izberemo iz predlaganih pacientov po vpisu imena in priimka. V primeru, da pacient ne obstaja, ga dodamo z klikom na gumb Akcija -> Dodaj, ki se nahaja levo spodaj v oknu za iskanje pacientov. Sestavljanje računa nadaljujemo v zavihku postavke z vnosom storitev preko akcija Dodaj, ki jih želimo zaračunati. Storitev najdemo z vnosom imena in jo izberemo iz seznama predlaganih storitev. Dodajanje storitve potrdimo z klikom na gumb Potrdi.

POPRAVLJANJE RAČUNA
Vsak račun lahko poljubno popravljamo dokler ni plačan oziroma nima izbranega načina plačila. V pregledu računom izberemo račun in s klikom na akcijo Popravi lahko popravljamo zdravnika ali pacienta. V zavihku postavk pa lahko popravljamo vnešene storitve in popuste posameznih storitev.

PLAČILO in POTRJEVANJE RAČUNA
Ko imamo račun sestavljen (postavke s količinami in popusti so vnešene) ga potrdimo s klikom na akcijo Potrdi. Odpre se nam okno za izbiro načina plačila.

  • plačilo z gotovino
  • plačilo s kartico
  • plačilo z nakazilom

V polje znesek, ki je zraven možnih načinom plačila, vnesemo znesek, ki ga je sranka izbrala za plačilo. Ko se prepričamo, kako bo stranka plačala račun, začčnemo z potrjevanje. Potrebno je biti pazljiv, ker kasnejše popravljanje pomeni težave v poročilih in seštevkih za računovodje in se mu poskušamo izogniti. Račun dokončno potrdimo z vnosom uporabnika izdajalca računa in njegovega gesla, ter nato kliknemo gumb Potrdi.

PREGLED IN ISKANJE RAČUNOV
se začne z izbiro obdobja v katerem je bil račun izdan. Obdobje izberemo z klikom na Selekciji, ki se nahaja desno od pregleda računov. Odpre se okno za sikanje računov. V polje datum računov vnesemo datum obdobja v katerem želimo najti račun. Po potrditvi se v pregledu izpišejo vsi računi, ki spadajo v dano obdobje. V selekciji lahko izbiramo po različnimi filtri, s katerimi zožimo rezultate našega iskanja. Tako izbrane račune pa lahko sortitamo po stolpcih s klikom na ime stolpca + gumb CTRL.

DODAJANJE AVANSA
Avans dodamo preko pregleda Avansov, ki se nahaja v meniju Fakture -> Avansi. Po kliku na meni se odpre pregled avansov. Avans dodamo z klikom na akcijo Dodaj. Odpre se okno za vnos v katega vnesemo zdravnik, pacianta in znesek avansa. Če pacient že obstaja ga izberemo iz seznama prelaganimi pacietni pri vnosu imena in priimka ali pa ga dodamo preko Akcija -> Dodaj. Ko imamo vnešene podatke avans dodamo z klikom na Potrdi. Avans potrdimo s klikom na akcijo Potrdi. Odpre se nam okno za izbiro načina plačila. V polje znesek vnesemo znesek plačila za določen način plačila. Po vnosu zneskov in uporabnika izdajalca računa plailo potrdimo s klikom na gumb Potrdi.