Call us  Vedno dosegljivi na telefonski številki 040 204 665 in 0590 90 940

Dodajanje

DODAJANJE PACIENTA
Pacienta lahko dodamo hkrati z vnosom termina. Vneseni podatki o pacientu se samodejno shranijo, če pacienta nismo izbrali iz že obstoječih pacientov, ki nam se nam ponudijo v okvirčku poleg imena in priimka pacienta.
Drug način za dodajanje pacienta pa je dodajanje pacienta skozi šifrant pacientov, ki se v modulu urnik nahaja v menijski vrstici na prvem mestu na skrajni desni zgoraj. V modulu Računi pa se nahaj na drugem mestu menijske vrstice desno zgoraj.  V Urniku ob kliku na meni Šifranti, se nam odprejo možnosti za dodajanje različnih parametrov. Izberemo možnost Pacienti … . Ob kliku na možnost Pacienti… se nam odpre vmesnik s seznamom vseh pacientov (na tem mestu jih lahko tudi urejamo in popravljamo). Spodaj se nahajata gumba za dodajanje ali urejanje. S klikom na gumb + Dodaj, se nam odpre okno za vnos podatkov pacienta. Po vnosu podatkov (niso obvezni vsi), podatke shranimo z gumbom Potrdi.

UREJANJE PODATKOV PACIENTA
Urejanje podatkov pacienta poteka v šifrantu pacientov. Šifrant se v modulu Urnik nahaja v menijski vrstici na prvem mestu na skrajni levi zgoraj. Ob kliku na meni Šifranti, se nam odprejo možnosti za dodajanje različnih parametrov. V modulu Računi pa se nahaj na drugem mestu menijske vrstice levo  zgoraj. Izberemo možnost Pacienti … . Ob kliku na možnost Pacienti… se nam odpre vmesnik s seznamom vseh pacientov. Spodaj se nahajata gumb za urejanje podatkov pacienta. S klikom na ime izberemo pacienta, katerega podatke želimo urediti. S klikom na gumb + Uredi, se nam odpre okno za urejanje podatkov pacienta. Po vnosu podatkov (niso obvezni vsi), popravke shranimo z gumbom Potrdi.

DODAJANJE STORITEV
Storitve dodajamo v šifrantu Storitve, ki se v modulu Urnik nahaja v menijski vrstici na prvem mestu na skrajni levi zgoraj. V modulu Računi pa se nahaj na tretjem mestu menijske vrstice levo zgoraj. V Urniku se nam ob kliku na meni Šifranti,  odprejo možnosti za dodajanje različnih parametrov. Izberemo možnost Storitve. Najprej vnesemo vrsto storitev (npr. Ortodontija, Kirurgija….) in nato storitev. Storitve je zaradi lažjega in hitrejšega vnosa v Urnik smiselno združiti v vrste, ki vsebujejo dodločeno skupino storitev, kot je Ortodontija ali Kirurgija.