Call us  Vedno dosegljivi na tel. št.:
041 752 055

Kidričeva cesta 92, 4220 Škofja Loka

Dodajanje

DODAJANJE PACIENTA

Pacienta lahko dodamo hkrati z vnosom termina. Vneseni podatki o pacientu se samodejno shranijo, če pacienta nismo izbrali iz že obstoječih pacientov, ki nam se nam ponudijo v oknu pod izbiro pacienta. Drug način za dodajanje pacienta pa je dodajanje pacienta skozi šifrant pacientov, ki se nahaja v meniju Pacienti -> Pacienti. V pregledu pacientov lahko dodajamo nove paciente. Novega pacienta dodamo z klikom na akcijo Dodaj. Odpre se nam vmesnik za dodajanje novega pacienta. Po vnosu podatkov (niso obvezni vsi) podatke shranimo z gumbom Potrdi.

 

UREJANJE PODATKOV PACIENTA
Urejanje podatkov pacienta poteka v šifrantu pacientov, ki se nahaja v meniju Pacienti -> Pacienti. V pregledu pacientov vidimo vse e vnesene paciente. Pacienta popravimo tako da izberemo pacienta in kliknemo na akcijo Popravi. Po vnosu podatkov (niso obvezni vsi), popravke shranimo z gumbom Potrdi.

DODAJANJE STORITEV
Storitve dodajamo preko šifranta artikli, ki se nahaja v meniju Fakture -> Šifranti -> Artikli. V šifranti artiklov lahko dodajamo nove storitve. Novo storitev dodamo z akcijo Dodaj. Odpre se okno za vnos nove storitve. Vnesemo ime storitve in vrsto storitve (npr. Ortodontija, Kirurgija….). Storitve je zaradi lažjega in hitrejšega vnosa v Urnik smiselno združiti v vrste, ki vsebujejo dodločeno skupino storitev, kot je Ortodontija ali Kirurgija.